Citáty o Priateľstve

Citáty o Priateľstve: Milovať znamená darovať seba. -Jean Anouilh


milovať-znamená-darovať-seba
Citáty o Priateľstve: Nesmieme sa nikdy zarmucovať pre ťažkosti, v ktorých sa nachádzame, ale majme dôveru, pozerajme hore a myslime na raj. -Ján XXIII


nesmieme-nikdy-zarmucovať-pre-ťažkosti-v-ktorých-nachádzame-ale-majme-dôveru-pozerajme-hore-a-myslime-na-raj
Citáty o Priateľstve: Prijímanie naplňuje ruky, dávanie naplňuje srdce. -Margarete Seemann


prijímanie-naplňuje-ruky-dávanie-naplňuje-srdce
Citáty o Priateľstve: Pre ľudí, pevného predsavzatia a vytrvalosti niet nemožností. -Milan Rastislav Štefánik


pre-ľudí-pevného-predsavzatia-a-vytrvalosti-niet-nemožností
Citáty o Priateľstve: Každé desaťročie človeka má svoje vlastné šťastie, nádeje a vyhliadky. -Johann Wolfgang von Goethe


každé-desaťročie-človeka-má-svoje-vlastné-šťastie-nádeje-a-vyhliadky
Citáty o Priateľstve: Hrdina nie je udatnejší ako obyčajný človek, ale je udatnejší päť minút dlhšie. -Ralph Waldo Emerson


hrdina-nie-udatnejší-ako-obyčajný-človek-ale-udatnejší-päť-minút-dlhšie
Citáty o Priateľstve: Verný priateť je ako mocná pevnosť. Kto takého má, má poklad. Verného priateťa nemožno kúpiť a hodnota jeho vernosti sa nedá vzvážiť zlatom ani striebrom. -Marcus Aurelius


verný-priateť-ako-mocná-pevnosť-kto-takého-má-má-poklad-verného-priateťa-nemožno-kúpiť-a-hodnota-jeho-vernosti-nedá-vzvážiť-zlatom
Citáty o Priateľstve: Kríž s Ukrižovaným je mojou veľkou učebnicou. Z neho sa usilovne a s láskou učím božskej vede. Treba sa mi vžiť do toho, aby som všetky udalosti i všetku ľudskú múdrosť a vedu posudzoval podľa tejto veľkej knihy. -Ján XXIII


Citáty o Priateľstve: Chudoba je rovnako verejným zlom ako súkromným nešťastím. Trpieť je zločinom na národe. -George Bernard Shaw


chudoba-rovnako-verejným-zlom-ako-súkromným-nešťastím-trpieť-zločinom-na-národe
Citáty o Priateľstve: Všetci ľudia prirodzene túžia po vedomostiach. -Aristoteles


všetci-ľudia-prirodzene-túžia-po-vedomostiach
Citáty o Priateľstve: Ako pokračujeme v živote, poznávame hranice svojich schopností. -Sigmund Freud


ako-pokračujeme-v-živote-poznávame-hranice-svojich-schopností
Citáty o Priateľstve: Človek s dobrotivým, dúfajúcim srdcom je slobodný. Pretože dokáže dávať, dostáva; pretože dúfa, miluje. Jeho konanie je veľkým výkrikom v Božích ušiach. -František z Assisi


Človek-s-dobrotivým-dúfajúcim-srdcom-slobodný-pretože-dokáže-dávať-dostáva-pretože-dúfa-miluje-jeho-konanie-veľkým-výkrikom-v
Citáty o Priateľstve: Prvou pomôckou životopisca je presvedčenie, že predmet jeho opisu je dôležitý. -Christopher Morley


prvou-pomôckou-životopisca-presvedčenie-že-predmet-jeho-opisu-dôžitý
Citáty o Priateľstve: Neexistujú žiadne národné bezpečnostné záujmy, ktoré by si vyžadovali tak hlúpu eskaláciu násilia na Blízkom východe... Ako by sme tolerovali Rusko v Mexiku, kde by sa domáhalo humanitárneho riešenia násilia na americko-mexických hraniciach? Považovali by sme to za právoplatný dôvod k znepokojeniu. Angažovať sa v Sýrii, kde má ruské námorníctvo základňu, považujem za ekvivalent k prítomnosti Rusov v Mexiku. -Ron Paul


Citáty o Priateľstve: Tak ako je vták stvorený na lietanie a ryba na plávanie, tak aj človek je stvorený na prácu. -Carlo Carretto


tak-ako-vták-stvorený-na-lietanie-a-ryba-na-plávanie-tak-aj-človek-stvorený-na-prácu
Citáty o Priateľstve: Mladý potrebuje rozmanitosť, ale potrebuje ju aj muž, ktorý dosiahol určitý vek. U mladíka je to zvedavosť, ktorá vyplýva z neznalosti, u starého chuť, ktorú je potrebné osviežiť. -Graham Greene


mladý-potrebuje-rozmanitosť-ale-potrebuje-ju-aj-muž-ktorý-dosiahol-určitý-vek-u-mladíka-to-zvedavosť-ktorá-vyplýva-z-neznalosti-u-starého
Citáty o Priateľstve: Mlčiaci neznamená múdry. Zásuvky sú zamknuté, aj keď sú prázdne. -Karel Čapek


mlčiaci-neznamená-múdry-zásuvky-sú-zamknuté-aj-keď-sú-prázdne
Citáty o Priateľstve: Prijať dobré rady vyžaduje viac múdrosti ako ich rozdávať. -Samuel Johnson


prijať-dobré-rady-vyžaduje-viac-múdrosti-ako-ich-rozdávať