Citáty o Náboženstve

Citáty o Náboženstve: Či už si myslíte, či bol Ježiš bohom alebo nie, musíte pripustiť, že bol prvotriednym politickým ekonómom! -George Bernard Shaw


Či-už-myslíte-či-bol-ježiš-bohom-alebo-nie-musíte-pripustiť-že-bol-prvotriednym-politickým-ekonómom
Citáty o Náboženstve: Tajomstvá ruženca možno právom prirovnať oknám, ktorými môžeme nahliadnuť do Božieho sveta. A len z tohto sveta, z príkladu, ktorý nám zanechal Ježiš Kristus, sa môžeme naučiť byť silnými v ťažkostiach, trpezlivými v protivenstvách, istými v pokušeniach. -Ján Pavol II


Citáty o Náboženstve: Celá moja sila spočíva v modlitbe a obeti. Sú to moje neporaziteľné zbrane, ktoré mi dal Ježiš. Dokážu rozhýbať duše skôr ako slová. To je moja častá skúsenosť. -Terezie z Lisieux


celá-moja-sila-spočíva-v-modlitbe-a-obeti-sú-to-moje-neporaziteľné-zbrane-ktoré-mi-dal-ježiš-dokážu-rozhýbať-še-skôr-ako-slová-to
Citáty o Náboženstve: Keby ste vedeli, akú hodnotu má v Ježišových očiach malé zrieknutie, usilovali by ste sa o ne ako lakomec, ktorý sa naháňa za pokladmi. -Terezie z Lisieux


keby-ste-vedeli-akú-hodnotu-má-v-ježišových-očiach-malé-zrieknutie-usilovali-by-ste-o-ne-ako-lakomec-ktorý-naháňa-za-pokladmi
Citáty o Náboženstve: Prítomnosť Ježiša vo svätostánku by mala byť príťažlivá ako magnetický pól pre čím väčší počet duší zamilovaných do Krista a schopných byť pri ňom dlho, aby tu počúvali jeho hlas a takmer cítili pulz jeho srdca. -Ján Pavol II


Citáty o Náboženstve: Ak chceme dostať bozk lásky od Ježiša, musíme sa pritúliť k jeho tŕňovej korune tak blízko, že sa na nej popicháme. -Zdenka Schelingová


ak-chceme-dostať-bozk-lásky-od-ježiša-musíme-pritúliť-k-jeho-tŕňovej-korune-tak-blízko-že-na-nej-popicháme
Citáty o Náboženstve: Kde získame radosť z lásky? V Eucharistii. Ježiš sa stal chlebom života, aby nám dal život. Ak chcete rásť v láske, vráťte sa k Eucharistii, vráťte sa k adorácii. -Matka Tereza


kde-získame-radosť-z-lásky-v-eucharistii-ježiš-stal-chlebom-života-aby-nám-dal-život-ak-chcete-rásť-v-láske-vráťte-k-eucharistii
Citáty o Náboženstve: Myslím, že Židia prispeli ľudskému rodu nad všetku veľkosť svojho počtu: myslím, že je to obrovský národ. Nielen že vybavili svet dvoma vodcami formátu Ježiša Krista a Karla Marxa, ale dokonca si dovolili luxus nenasledovať ani jedného z nich. -Peter Ustinov


Citáty o Náboženstve: S Ježišom žiť, za Ježiša umierať. -Apoštol Jakub


s-ježišom-žiť-za-ježiša-umierať
Citáty o Náboženstve: Bez Ježiša by sme pracovali 2-3 roky, nie celý život bez známky vďačnosti a čakania niečoho dobrého. Bez Ježiša by bol náš život nepochopiteľný. Len on ho robí zrozumiteľným. -Matka Tereza


bez-ježiša-by-sme-pracovali-2-3-roky-nie-celý-život-bez-známky-vďačnosti-a-čakania-niečoho-dobrého-bez-ježiša-by-bol-náš-život
Citáty o Náboženstve: V modlitbe a obeti spočívala všetka moja sila. Sú to neporaziteľné zbrane, ktoré mi dal Ježiš. Dokážu získať dušu oveľa lepšie ako slovo. to je moja častá skúsenosť. -Terezie z Lisieux


v-modlitbe-a-obeti-spočívala-všetka-moja-sila-sú-to-neporaziteľné-zbrane-ktoré-mi-dal-ježiš-dokážu-získať-šu-oveľa-lepšie-ako-slovo
Citáty o Náboženstve: Boh Abrahámov, Boh Izákov, Boh Jakubov, a nie filozofov a nie mudrcov. Boh Ježiša Krista. Odlúčili sme sa od neho. -Blaise Pascal


boh-abrahámov-boh-izákov-boh-jakubov-a-nie-filozofov-a-nie-mudrcov-boh-ježiša-krista-odlúčili-sme-od-neho
Citáty o Náboženstve: Ježiš nerozdával fary a tituly, ale poslal apoštolov do sveta. Naše svedectvo a príklad kresťana znamená viac ako naše kázne. -Anton Srholec


ježiš-nerozdával-fary-a-tituly-ale-poslal-apoštolov-do-sveta-naše-svedectvo-a-príklad-kresťana-znamená-viac-ako-naše-kázne
Citáty o Náboženstve: Cítim to. Aj keby som mala na svedomí všetky hriechy, ktoré je možné spáchať, išla by som so zarmúteným srdcom a vrhla sa Ježišovi do náručia. Pochopila som, že láska v sebe obsahuje všetky povolania. Že láska je všetko. Že objíma všetky obdobia a všetky miesta. Jedným slovom: láska je večná. -Terezie z Lisieux


Citáty o Náboženstve: Ježiš prichádza na úsvite tvojho šedivého rána a oslovuje ťa, aby tvoj život nebol dnes márny, aby sa ti dnes darilo, aby tvoj život nesmeroval do prázdna a aby bol zdravý a plný. -Anselm Osb Grün


ježiš-prichádza-na-úsvite-tvojho-šedivého-rána-a-oslovuje-ťa-aby-tvoj-život-nebol-dnes-márny-aby-ti-dnes-darilo-aby-tvoj-život-nesmeroval
Citáty o Náboženstve: Svätá omša pre mňa znamená posvätné splynutie s Ježišom. Ja nehodný trpím všetko to, čo pretrpel Ježiš, ktorý mi milostivo dovolil podieľať sa na jeho nádhernom diele ľudského vykúpenia. -Páter Pio


Citáty o Náboženstve: Máte veľkú šancu dosiahnuť slobodu a plnosť života, a to nemožno sebeckým hľadaním vlastných výhod, ale len otvorením sa láske. Povolanie k láske je vaším základným povolaním. Ježiš vás volá k tejto ceste. Odpovedzte mu áno. Lež v cieli Kristovej lásky, prekročíte ponižujúce hranice sebectva, stanete sa budovateľmi Európy a nového Sveta. -Ján Pavol II


Citáty o Náboženstve: Ježiš žil a zomrel nadarmo, ak sme sa od neho nenaučili riadiť náš život podľa večného zákona lásky. Všade tam, kde vládne úplná láska, Kristus je živý. -John Galsworthy


ježiš-ž-a-zomrel-nadarmo-ak-sme-od-neho-nenaučili-riadiť-náš-život-podľa-večného-zákona-lásky-všade-tam-kde-vládne-úplná-láska