Zrak čistého srdca preniká nebo i peklo. Akým je kto vo svojom vnútri, tak posudzuje aj veci vonkajšia.


zrak-čistého-srdca-preniká-nebo-i-peklo-akým-kto-vo-svojom-vnútri-tak-posudzuje-aj-veci-vonkajšia
tomáš kempenskýzrakčistéhosrdcapreniknebopekloakýmktovosvojomvnútritakposudzujeajvecivonkajiazrak čistéhočistého srdcasrdca prenikápreniká nebonebo ii pekloakým jeje ktokto vovo svojomsvojom vnútritak posudzujeposudzuje ajaj veciveci vonkajšiazrak čistého srdcačistého srdca prenikásrdca preniká nebopreniká nebo inebo i pekloakým je ktoje kto vokto vo svojomvo svojom vnútritak posudzuje ajposudzuje aj veciaj veci vonkajšiazrak čistého srdca prenikáčistého srdca preniká nebosrdca preniká nebo ipreniká nebo i pekloakým je kto voje kto vo svojomkto vo svojom vnútritak posudzuje aj veciposudzuje aj veci vonkajšiazrak čistého srdca preniká nebočistého srdca preniká nebo isrdca preniká nebo i pekloakým je kto vo svojomje kto vo svojom vnútritak posudzuje aj veci vonkajšia

Kresťanstve hovorí Boh iba tak mimochodom človeku: Nie je vždy potrebné, aby duchovný vodca dával rady. Všetci máme svetlo pravdy vo svojom srdci, a ak sme dostatočne zrelí a pokojní, odpoveď nájdeme vo svojom vnútri. No vždy potrebujeme niekoho, kto kladie dobré otázky.Svedomie je tvár duše. Jeho meniace sa prejavy vyjadrujú mravné jednanie duše presnejšie než zmeny vo výraze ľudskej tváre prezrádzajú vnútorné pocity. I vonkajšia tvár človeka je len odrazom jeho svedomia. Je pravda, že len veľmi málo z toho, čo je v ľudskej duši, vyžaruje z tváre: ale i to málo stačí výrečne hovoriť o svedomí vnútri.Pomer, ktorý sa vytvorí šťastným manželstvom, je taký intímni a tak preniká celým životom oboch strán, že nikto nemá vo svojom živote súčasne miesta pre viac ako jeden taký pomer.Normálny je ten človek, ktorý si šialenstvo stráži vo svojom vnútri.V tichu človek vo svojom vnútri stretne seba takého, aký je pred Bohom.