Zlo pripravuje sebe, kto ho chystá inému.


zlo-pripravuje-sebe-kto-ho-chystá-inému
aristoteleszlopripravujesebektohochystinémuzlo pripravujepripravuje sebekto hoho chystáchystá inémuzlo pripravuje sebekto ho chystáho chystá inémukto ho chystá inému

Spravodlivé je to, čo nepôsobí zlo inému človeku.Odporuj počiatkom zla, ťažko sa pripravuje liek, keď zlo sa dlhými prieťahmi zrýchlilo.Pravda ostane vždy pravdou a zlo vždy zlom. Iba nerozumný páchajúc zlo hovorí, že ho činí pre blaho niekoho.Kto sa odváži povedať sám sebe pravdu? Kto, stojac uprostred zástupu pochlebníkov, nelichotí sám sebe najviac?Nikto nie je zbytočný na svete, kto uľahčuje bremeno niekomu inému.Ak ťa niekto chváli, snaž sa sám seba správne posúdiť: pokiaľ ide o teba, never inému viac ako sám sebe.