Zle je, ak sa človek stane koňom svojho koníčka.


zle-ak-človek-stane-koňom-svojho-koníčka
milan kupeckýzleakčlovekstanekoňomsvojhokoníčkazle jeak sasa človekčlovek stanestane koňomkoňom svojhosvojho koníčkaak sa človeksa človek stanečlovek stane koňomstane koňom svojhokoňom svojho koníčkaak sa človek stanesa človek stane koňomčlovek stane koňom svojhostane koňom svojho koníčkaak sa človek stane koňomsa človek stane koňom svojhočlovek stane koňom svojho koníčka

Nech sa stane, čo sa stane - nikdy sa nestane nič osudné: ak máme pevnú a hlbokú vieru v Darcu každého dobra, zostaneme neotrasiteľní v našej nádeji.Keď Ježiš hľadá človeka, zostupuje. Zostúpi vo vtelení a stane sa otrokom; zostúpi pri večeri a stane sa chlebom; zostúpi medzi ľudí a stane sa posledným z nich. Ježišovo miesto je to posledné: Betlehem, Nazaret, Kalvária.Ak sa človek zaoberá sledovaním svojho organizmu alebo morálneho rozpoloženia, bude sa určite cítiť chorým.Všetko, čo sa stane jeden krát, už sa nemusí stať nikdy. Ale všetko, čo sa stane dvakrát, sa stane určite aj tretí krát.Človek je vnútorne tak hlboko rozdelený, že ak sa nachádza v prostredí, ktoré ho vedie k svetlu a starostlivosti o druhých, vykročí týmto smerom. A naopak, ak žije v prostredí, ktoré sa týmto hodnotám vysmieva a podporuje túžbu po moci a rozkoši, stane sa jeho obrazom.História je zlúčenina skutočnosti a klamstiev. Historická skutočnosť sa stane klamstvom. Neskutočnosť rozprávky sa stane pravdou.