Z dobrého usporiadania vecí môžeme dokazovať, že toto dielo je výtvorom nejakého umelca a nevzniklo náhodou.


z-dobrého-usporiadania-vecí-môžeme-dokazovať-že-toto-dielo-výtvorom-nejakého-umelca-a-nevzniklo-náhodou
epiktétosdobréhousporiadaniavecímôžemedokazovaťžetotodielovýtvoromnejakéhoumelcanevzniklonhodouz dobréhodobrého usporiadaniausporiadania vecívecí môžememôžeme dokazovaťže totototo dielodielo jeje výtvoromvýtvorom nejakéhonejakého umelcanevzniklo náhodouz dobrého usporiadaniadobrého usporiadania vecíusporiadania vecí môžemevecí môžeme dokazovaťže toto dielototo dielo jedielo je výtvoromje výtvorom nejakéhovýtvorom nejakého umelcaumelca a nevznikloa nevzniklo náhodouz dobrého usporiadania vecídobrého usporiadania vecí môžemeusporiadania vecí môžeme dokazovaťže toto dielo jetoto dielo je výtvoromdielo je výtvorom nejakéhoje výtvorom nejakého umelcanejakého umelca a nevznikloumelca a nevzniklo náhodouz dobrého usporiadania vecí môžemedobrého usporiadania vecí môžeme dokazovaťže toto dielo je výtvoromtoto dielo je výtvorom nejakéhodielo je výtvorom nejakého umelcavýtvorom nejakého umelca a nevzniklonejakého umelca a nevzniklo náhodou

Životné dielo umelca je zároveň aj jeho najvnútornejšou biografiou.Umelec je ten, kto vytvára veci, ktoré ľudia nepotrebujú, ale o ktorých si on - z nejakého dôvodu - myslí, že by mohol byť dobrý nápad im ich dať.K tímovej práci sa neprichádza len náhodou, je to vedľajší produkt dobrého vedenia.A potom, ak niekto povie, že bohovia sa rozhodli stvoriť velebný vesmír kvôli ľudom, že toto ich dielo musíme chváliť a veriť, že potrvá večne a nepozná smrť, a že nijakej sile neslobodno rozrušovať základy toho, čo naveky vybudoval pre ľudské plemená dávny rozsudok bohov, že to nemožno tupiť slovami a stavať hore nohami: ak niekto spriada také a podobné bájky, blúzni. Veď aký úžitok by mali z našej vďačnosti veční a blažení bohovia, aby sa kvôli nám rozhodli niečo robiť?Rôznosť názorov na umelecké dielo ukazuje, že je to dielo nové, plné a životné.Je dobré dokázať presvedčenie, že všetko je omnoho čarovnejšie, ako môžeme pochopiť, pretože toto je pravda.