Ver tým, ktorí hľadajú pravdu. Pochybuj o tých, ktorí ju našli.


ver-tým-ktorí-hľadajú-pravdu-pochybuj-o-tých-ktorí-ju-našli
andré gidevertýmktoríhľadajúpravdupochybujtýchjunaliver týmktorí hľadajúhľadajú pravdupochybuj oo týchktorí juju našliktorí hľadajú pravdupochybuj o týchktorí ju našli

Tí, ktorí poznajú pravdu, rovnajú sa tým, ktorí ju milujú, ale tí, ktorí ju milujú, nevyrovnajú sa tým, ktorí ju s láskou konajú.Chráňme sa hlásať pravdu tým, ktorí nie sú schopní ju pochopiť, pretože by to znamenalo, že chceme nahrádzať pravdu omylom.Pravdu treba povedať len tým, ktorí ju chcú počuť.Úspech obvykle sprevádza tých, ktorí majú chuť sa do niečoho pustiť, a nie tých, ktorí o všetkom dlho uvažujú a váhajú.Víťazná revolúcia má zodpovednosť nielen za tých, ktorí šli s ňou, nielen za tých, ktorí stáli opodiaľ, ale aj za tých, ktorí šli proti nej a ktorých porazila.Peniaze sa odlišujú od auta alebo od milenky tým, že sú rovnako dôležité pre tých, ktorí ich majú, aj pre tých, ktorí ich nemajú.