Veľké myšlienky pochádzajú zo srdca


veľké-myšlienky-pochádzajú-zo-srdca
luc de clapiers de vauvenarguesveľkémylienkypochdzajúzosrdcaveľké myšlienkymyšlienky pochádzajúpochádzajú zozo srdcaveľké myšlienky pochádzajúmyšlienky pochádzajú zopochádzajú zo srdcaveľké myšlienky pochádzajú zomyšlienky pochádzajú zo srdcaveľké myšlienky pochádzajú zo srdca

Všetky myšlienky vychádzajú zo srdca.Myšlienky neplynú z hlavy, ale zo srdca.Veľké myšlienky majú svoj pôvod v srdci.Každé poznanie vychádza zo srdca, každé vzdelanie zo života.Občas i myšlienky padajú zo stromu nezrelé. (pravdepodobne 1937)Odpúšťame nie z lásky, ale zo slabosti srdca.