V človeku býva rozpor medzi jeho vnútorným a vonkajším osudom.


v-človeku-býva-rozpor-medzi-jeho-vnútorným-a-vonkajším-osudom
josef Čapekčlovekubývarozpormedzijehovnútornýmvonkajímosudomv človekučloveku bývabýva rozpormedzi jehojeho vnútornýmvonkajším osudomv človeku bývačloveku býva rozporbýva rozpor medzirozpor medzi jehomedzi jeho vnútornýmvnútorným a vonkajšíma vonkajším osudomv človeku býva rozporčloveku býva rozpor medzibýva rozpor medzi jehorozpor medzi jeho vnútornýmjeho vnútorným a vonkajšímvnútorným a vonkajším osudomv človeku býva rozpor medzičloveku býva rozpor medzi jehobýva rozpor medzi jeho vnútornýmmedzi jeho vnútorným a vonkajšímjeho vnútorným a vonkajším osudom

Otrok spokojný so svojím osudom je dvojnásobným otrokom, lebo v otroctve je nielen jeho telo, ale aj jeho duša.Človeku je osudom povaha.Náboženstvo – menovite myslím na náboženstvá monoteistické – dodáva človeku vieru v Boha a v nesmrteľnosť vo všetkých okolnostiach života útechu, vo všetkých protivenstvách nádej a posiluje jeho lásku k ľudstvu; preto je nábožný človek za všetkých okolností života veselý, jeho viera, jeho presvedčenie a jeho istota púta ho nielen k nebi, lež zároveň k zemi, k životu. – Sebevražda hromadným jevem společenským moderní osvěty, 1881, s. 90.Charakter človeka je jeho osudom.Osudom človeka je jeho povaha.Žiadny človek nehovorí o inom človeku v jeho neprítomnosti, aj keď ho chváli, tak, ako by o ňom hovoril v jeho prítomnosti.