Všetko, čo je ľudské, je patetické. Tajným zdrojom samotného humoru nie je radosť, ale smútok. V nebi nie je žiadny humor.


všetko-čo-ľudské-patetické-tajným-zdrojom-samotného-humoru-nie-radosť-ale-smútok-v-nebi-nie-žiadny-humor
mark twainvetkočoľudsképatetickétajnýmzdrojomsamotnéhohumorunieradosťalesmútoknebižiadnyhumorje ľudskéje patetickétajným zdrojomzdrojom samotnéhosamotného humoruhumoru nienie jeje radosťale smútokv nebinebi nienie jeje žiadnyžiadny humorčo je ľudskétajným zdrojom samotnéhozdrojom samotného humorusamotného humoru niehumoru nie jenie je radosťv nebi nienebi nie jenie je žiadnyje žiadny humortajným zdrojom samotného humoruzdrojom samotného humoru niesamotného humoru nie jehumoru nie je radosťv nebi nie jenebi nie je žiadnynie je žiadny humortajným zdrojom samotného humoru niezdrojom samotného humoru nie jesamotného humoru nie je radosťv nebi nie je žiadnynebi nie je žiadny humor

Zdrojom humoru nie je veselosť, ale starosti. V nebi humoru niet.Peniaze môžu byť obalom mnohých vecí, ale nie ich jadrom. Zabezpečia vám potravu, ale nie chuť do jedla, liek, ale nie zdravie, známych, ale nie priateľov, sluhov, ale nie oddanosť, radosť, ale nie pokoj či šťastie.Ak tvoje srdce a myseľ hľadajú Pravdu, staneš sa náhle prekrásnym. Už nepotrebuješ žiadny mejkap.  Ten, ktorý žije láskou k Bohu, alebo hľadá Pravdu, sa stane nádherným sám o sebe. A túto spoločnosť tak veľmi milujem. Všetci sme tu kvôli slobode, ale veľa ľudí premárni príležitosť lipnutím na dočasných veciach. Všetci sú deťmi Boha, nie nevlastnými deťmi, nie adoptívnymi deťmi alebo sirotami. Všetci sme Jedným v kráľovstve samotného Boha. A keď sa stretneme, dokonca bez slov a vedomostí mysli, naše vnútorné bytie žiari tento nesmierny pokoj, lásku a radosť.Práca je zdrojom všetkého bohatstva, hovoria politickí ekonómovia. Je ním -vedľa prírody, ktorá jej dodáva materiál, ktorý premieňa na bohatstvo. Ale je ešte nekonečne viac ako to. Je prvou základnou podmienkou všetkého ľudského života, a síce do takej miery, že v určitom zmysle musíme povedať: stvorila samotného človeka.Keď ťa napadne, že všetko to, čo si myslel o Bohu, je prevrátené a žiadny Boh nie je, nestrachuj sa nad tým. Stáva sa to každému. Nemysli si však, že tvoja neviera pochádza z toho, že Boh neexistuje, lebo keď už neveríš v Boha, v ktorého si skôr veril, je to preto, že v tvojej viere bolo niečo pochybné a musíš sa viac snažiť lepšie pochopiť to, čo voláš Bohom. Keď divoch prestane veriť vo svojho dreveného Boha, neznamená to, že Boh neexistuje, ale iba že nie je z dreva.Deväť desatín nášho šťastia záleží na zdraví. S ním je všetko zdrojom pôžitku, bez neho nie je možné si vychutnať žiadne dobro.