Sú mnohé spôsoby na to, ako treba dôjsť k úspechu, najlepší je nevydať sa na cestu k nemu.


sú-mnohé-spôsoby-na-to-ako-treba-dôjsť-k-úspechu-najlepší-nevydať-na-cestu-k-nemu
ennio flaianomnohéspôsobynatoakotrebadôjsťúspechunajlepínevydaťcestunemusú mnohémnohé spôsobyspôsoby naako trebatreba dôjsťdôjsť kk úspechunajlepší jeje nevydaťnevydať sasa nana cestucestu kk nemusú mnohé spôsobymnohé spôsoby naako treba dôjsťtreba dôjsť kdôjsť k úspechunajlepší je nevydaťje nevydať sanevydať sa nasa na cestuna cestu kcestu k nemusú mnohé spôsoby naako treba dôjsť ktreba dôjsť k úspechunajlepší je nevydať saje nevydať sa nanevydať sa na cestusa na cestu kna cestu k nemuako treba dôjsť k úspechunajlepší je nevydať sa naje nevydať sa na cestunevydať sa na cestu ksa na cestu k nemu

Keď prišiel Kristus na túto zem, k jasličkám si k nemu našli cestu len dva typy ľudí - veľmi jednoduchí a veľmi vzdelaní:Poznanie by nás lákalo oveľa menej, keby na ceste k nemu nebolo treba prekonávať toľko hanby.Keď dôjdeš k oltáru pravdy, nájdeš tam kľačať mnohých ľudí. Ale na ceste k nemu budeš vždy celkom sám.Žena sa zamiluje do muža skôr zo žiarlivosti na inú ženu ako z obdivu k nemu.Áno, ktoré mi Boh hovorí, je neodmysliteľne to isté áno, čo vraví druhým. A tak sa moja cesta k nemu stáva cestou k druhým, cestou tohto ´áno´ ku všetkým ostatným. Vo viere rastie láska, ktorá sa obracia zároveň k Bohu i k blížnym - láska, ktorá vedie k službe.Život je v každom prípade príliš zložitý na to, aby sme sa k nemu stavali chytrácky vymysleným plánom na zlepšenie a jednoznačne a definitívne mu predpisovali, akým by mal byť.