Recept na šťastné manželství je jednoduchý. Když se mýlíš, přiznej to manželce, a když máš pravdu, mlč jako zařezaný.


recept-na-šťastné-manželství-jednoduchý-když-se-mýlíš-přiznej-to-manželce-a-když-máš-pravdu-mlč-jako-zařezaný
marcello mastroiannireceptnaťastnémanželstvíjednoduchýkdyžsemýlípřiznejtomanželcekdyžmpravdumlčjakozařezanýrecept nana šťastnéšťastné manželstvímanželství jeje jednoduchýkdyž sese mýlíškdyž mášmáš pravdumlč jakojako zařezanýrecept na šťastnéna šťastné manželstvíšťastné manželství jemanželství je jednoduchýkdyž se mýlíšpřiznej to manželcea když máškdyž máš pravdumlč jako zařezanýrecept na šťastné manželstvína šťastné manželství ješťastné manželství je jednoduchýa když máš pravdurecept na šťastné manželství jena šťastné manželství je jednoduchý

I když se žena divá do očí svému muži sebeněžněji, má být ráda, když mu semtam vidí paty.Vezměte si slovo prdel. To je v českém nadávání chrám. Umísťujeme tam vše, co se nám nepodařilo. Posíláme tam nepohodlné lidi. Dokonce tam voláme v zoufalství o pomoc. Určitě znáte lidi, kteří bez vole nedají dohromady větu. A tou přemírou ztratilo nadávání smysl. Stalo se zvukem. Když dneska řeknete exkrement, lidi se pohoršeně otočí. Když řeknete hovno, ani se neotočí.Když se člověk redukuje na sebe sama, ztrácí se.Když se člověk opravdu rozhodne něco udělat, čas se vždycky najde.Čas se chová velmi lidsky: když jej pořád nekontrolujeme, tak se tolik nežene.Muž neví, co je to štěstí, dokud se neožení. A když to zjistí, už je pozdě.