Proti veľkým prednostiam druhého niet inej záchrany ako láska.


proti-veľkým-prednostiam-druhého-niet-inej-záchrany-ako-láska
johann wolfgang von goetheprotiveľkýmprednostiamdruhéhonietinejzchranyakolskaproti veľkýmveľkým prednostiamprednostiam druhéhodruhého nietniet inejinej záchranyzáchrany akoako láskaproti veľkým prednostiamveľkým prednostiam druhéhoprednostiam druhého nietdruhého niet inejniet inej záchranyinej záchrany akozáchrany ako láskaproti veľkým prednostiam druhéhoveľkým prednostiam druhého nietprednostiam druhého niet inejdruhého niet inej záchranyniet inej záchrany akoinej záchrany ako láskaproti veľkým prednostiam druhého nietveľkým prednostiam druhého niet inejprednostiam druhého niet inej záchranydruhého niet inej záchrany akoniet inej záchrany ako láska

Niet väčšieho lichotníka, akým je človek sám sebe, a niet lepšieho lieku proti tomuto lichoteniu ako úprimnosť priateľa.Človek je podrobený tomu, čo sa tvorí Snaha o pravdu nepripúšťa používanie sily proti protivníkovi. Pretože to, čo sa jednému vidí ako pravda, môže byť pre druhého chybou.Tento hrozný svet sváru – Nie dosť, že je šampón proti lupinám, prípravok proti vodnému kameňu, krémy proti vráskam, multivitamíny proti únave, ešte aj ty si proti mne!...Niet hlupáka, aby nesníval, že je veľkým mužom. A niet osla, aby sa nepozeral do potoka okolo ktorého kráča, nepozeral na seba s potešením a nezistil, že sa podobá na koňa.Niet lieku proti uhryznutiu udavača.