Prijímanie naplňuje ruky, dávanie naplňuje srdce.


prijímanie-naplňuje-ruky-dávanie-naplňuje-srdce
margarete seemannprijímanienaplňujerukydvaniesrdceprijímanie naplňujenaplňuje rukydávanie naplňujenaplňuje srdceprijímanie naplňuje rukydávanie naplňuje srdce

Muž, ktorý si zahráva so ženami, ma naplňuje väčšou hrôzou ako žena, ktorá vábi mužov.Utrpenie je ako peniaze. Obieha z ruky do ruky.Dávanie lásky je vzdelanie samo o sebe.Štedrý človek si vymyslí aj dôvod na dávanie.Fyziognómia nie je len v črtách tváre. Existujú obrazné ruky a ruky bez predstavivosti, pokrytecké kolená, egoistické lakte, arogantné plecia a dobrácke chrbty.Buďme márnomyseľní, nie však na svoje nohavice alebo vlasy, ale na svoje srdce, na svoje ruky, na pravdu, čistotu, ušľachtilosť.