Práca obaľuje bolesť tvrdou kožou; Práca otužuje proti bolesti.


práca-obaľuje-bolesť-tvrdou-kož-práca-otužuje-proti-bolesti
marcus tullius ciceroprcaobaľujebolesťtvrdoukožouotužujeprotibolestipráca obaľujeobaľuje bolesťbolesť tvrdoutvrdou kožoupráca otužujeotužuje protiproti bolestipráca obaľuje bolesťobaľuje bolesť tvrdoubolesť tvrdou kožoupráca otužuje protiotužuje proti bolestipráca obaľuje bolesť tvrdouobaľuje bolesť tvrdou kožoupráca otužuje proti bolestipráca obaľuje bolesť tvrdou kožou

Telesná práca oslobodzuje od duševných bolestí.Život nie je práca: neprestajná práca ohlupuje.V tíme má byť každý člen tak vyškolený, aby mohol prevziať prácu svojho kolegu. Nehovoríme moja práca, ale naša práca.Práca znamená vždy viac ako peniaze, ktorými je zaplatená. Peniaze miznú, ale práca zostáva.Demokracia nie je panovanie, ale len práca, práca na zabezpečenie spravodlivosti. A spravodlivosť je matematika humanity.Dielo je práca a práca je program života.