Polícia a Jezuiti majú tú cnosť, že nikdy neopustia ani svojich nepriateľov, ani svojich priateľov.


polícia-a-jezuiti-majú-tú-cnosť-že-nikdy-neopustia-ani-svojich-nepriateľov-ani-svojich-priateľov
honoré de balzacpolíciajezuitimajúcnosťženikdyneopustiaanisvojichnepriateľovpriateľovjezuiti majúmajú tútú cnosťže nikdynikdy neopustianeopustia aniani svojichsvojich nepriateľovani svojichsvojich priateľovpolícia a jezuitia jezuiti majújezuiti majú túmajú tú cnosťže nikdy neopustianikdy neopustia anineopustia ani svojichani svojich nepriateľovani svojich priateľovpolícia a jezuiti majúa jezuiti majú tújezuiti majú tú cnosťže nikdy neopustia aninikdy neopustia ani svojichneopustia ani svojich nepriateľovpolícia a jezuiti majú túa jezuiti majú tú cnosťže nikdy neopustia ani svojichnikdy neopustia ani svojich nepriateľov

Zbabelý autor plagizuje svojich priateľov, odvážny svojich nepriateľov.Maj priateľov, svojich priateľov za svojich priateľov, a oni ťa budú mať za svojich priateľov.Múdry človek získa viac úžitku zo svojich nepriateľov ako hlupák od svojich priateľov. Opatrnosť je užitočná, keď rivalita a neznášanlivosť sú v najbližšom susedstve.Múdry človek získa viac výhod od svojich nepriateľov, ako blázon od svojich priateľov.Múdry má viac úžitku zo svojich nepriateľov, ako hlupák zo svojich priateľov.Ak sa vynášame oddanosťou svojich priateľov, nie je to ani tak z vďačnosti k nim, ako preto, aby vznikol dojem, že si ich oddanosť plne zasluhujeme.