Pokiaľ ide o dar z milovanej a milujúcej ruky, žobrák je rovný kniežaťu.


pokiaľ-ide-o-dar-z-milovanej-a-milujúcej-ruky-žobrák-rovný-kniežaťu
august von kotzebuepokiaľidedarmilovanejmilujúcejrukyžobrkrovnýkniežaťupokiaľ ideide oo dardar zz milovanejmilujúcej rukyžobrák jeje rovnýrovný kniežaťupokiaľ ide oide o daro dar zdar z milovanejmilovanej a milujúceja milujúcej rukyžobrák je rovnýje rovný kniežaťupokiaľ ide o daride o dar zo dar z milovanejz milovanej a milujúcejmilovanej a milujúcej rukyžobrák je rovný kniežaťupokiaľ ide o dar zide o dar z milovanejdar z milovanej a milujúcejz milovanej a milujúcej ruky

Mýliť sa je neľudské - pokiaľ ide o sudcu.Pokiaľ ide o mňa, predstavoval som si všetky svoje činy hneď pri ich konaní ako sejbu, ktorú rozsievam do sveta na večnú pamiatku. Či už o nej nebudem po smrti nič vedieť, alebo sa nejako dotkne mojej duše, ako usúdili veľkí mudrci, jedno je isté: teraz mám potešenie z uvažovania o tom.Starý žobrák si chráni svoju chudobu ako poklad. Keby si mu daroval čokoľvek, len na chvíľu by si ho okradol o pokoj a radosť. Hneď by to speňažil a prepil, len aby nestratil pýchu svojej biedy. A tak sa nemá stavať na nohy žobrák, ktorý sám nechce chodiť.Pokiaľ ide o tú mimozemšťanku, tak robil to mladý človek a mladý redaktor a myslím si, že keď dospeje, tak zmení aj on názor. Ale nakoniec každý má právo na svoj názor. A musím povedať aj to, že žiadne karikatúry ma nedokážu vyviesť z miery, skôr sa pousmejem ak sú vtipné a dokonca robím si z nich zbierku, takže nie je to žiadna tragédia.Sila tímu, pokiaľ ide o naplnenie jeho poslania, je priamo závislá na tom, ako dobre vedúci vyberie jeho členov a umožní ich rozvoj.Pokiaľ ide o budúcnosť, je hádam najpozoruhodnejšia predstava, že našu dobu budú raz nazývať