Podnikateľská – Pracovitý mravec dneška, ten nelení, ten nemešká, na únavu nehľadí, nakupuje.


podnikateľská-pracovitý-mravec-dneška-ten-nelení-ten-nemešká-na-únavu-nehľadí-nakupuje
vojto haringpodnikateľskpracovitýmravecdnekatennelenínemeknaúnavunehľadínakupujepodnikateľská –– pracovitýpracovitý mravecmravec dneškaten neleníten nemeškána únavuúnavu nehľadípodnikateľská – pracovitý– pracovitý mravecpracovitý mravec dneškana únavu nehľadípodnikateľská – pracovitý mravec– pracovitý mravec dneškapodnikateľská – pracovitý mravec dneška

Inovácia porekadla – Komuže sa nelení, ten sa veru narobí. A ten, kto sa narobí, ťažko u nás zarobí.Dobročinný nie je ten, kto pozerá na odmenu, ale ten, kto si predsavzal robiť dobre.Koho raz uchvátil Boh, ten bude vždy po ňom túžiť. Kto hľadí na cestu, ktorú má pred sebou, totiž na budúcnosť, ten ostane v duchu vždy mladý.Každý človek má tri charaktery - ten ktorý mu pripisujú, ten ktorý si pripisuje on sám, a konečne ten, ktorý fakticky má.Nevďačný je ten, kto poprie, že mu bolo preukázané dobro, nevďačný je ten, kto ho zatají, nevďačný je ten, kto ho nespláca, ale najnevďačnejší zo všetkých je ten, kto naň zabudne.Ten, kto naháňa odrazu strach mnohým ľuďom, si nutne narobí veľa nepriateľov. Ten, kto sa hnevá na všetkých, ich nechtiac doženie k jednomyseľnosti.