Přátelství mezi dvěma ženami není nic jiného než spiknutí proti třetí.


přátelství-mezi-dvě-ženami-není-nic-jiného-než-spiknutí-proti-tří
alphonse karrpřtelstvímezidvěmaženaminenínicjinéhonežspiknutíprotitřetípřátelství mezimezi dvěmadvěma ženamiženami nenínení nicnic jinéhojiného nežnež spiknutíspiknutí protiproti třetípřátelství mezi dvěmamezi dvěma ženamidvěma ženami neníženami není nicnení nic jinéhonic jiného nežjiného než spiknutínež spiknutí protispiknutí proti třetípřátelství mezi dvěma ženamimezi dvěma ženami nenídvěma ženami není nicženami není nic jinéhonení nic jiného nežnic jiného než spiknutíjiného než spiknutí protinež spiknutí proti třetípřátelství mezi dvěma ženami nenímezi dvěma ženami není nicdvěma ženami není nic jinéhoženami není nic jiného nežnení nic jiného než spiknutínic jiného než spiknutí protijiného než spiknutí proti třetí

K rozhovoru mezi ženami musí být alespoň tři: dvě, které hovoří, a třetí, o které hovoří.Křivka: nejpůvabnější spojnice mezi dvěma body.Manželství je dohoda mezi dvěma lidmi, kteří se pak už často nikdy nedohodnou.Smích není špatný začátek prátelství a je jeho nejlepším koncem... (dius)Není nic lepšího nad život bez manželství.Některé ženy se zásadně nesnášejí, ale pomlouvají-li nějakou třetí, hned mezi nimi vznikne jakási sympatie.