Odvaha slúži ako stena.


odvaha-slúži-ako-stena
crispus caius sallustiusodvahaslúžiakostenaodvaha slúžislúži akoako stenaodvaha slúži akoslúži ako stenaodvaha slúži ako stena

Sú ľudia, ktorým knižnica slúži tak, ako eunuchom slúži hárem.Neverte, že za iných okolností by ste Bohu slúžili lepšie. Človek Bohu slúži len vtedy dobre, keď mu slúži tak, ako si to on praje.Zlým ľuďom slúži ako zámienka všecko.Odvaha je ako láska - musí sa živiť nádejou.Odvaha má viac prostriedkov proti nešťastiu ako rozum.Slepá je odvaha, ktorá si volí náhodu ako vodcu.