Nikto sa so životom dosť neponáhľa.


nikto-so-životom-ť-neponáhľa
marcus valerius martialisniktosoživotomdosťneponhľanikto sasa soso životomživotom dosťdosť neponáhľanikto sa sosa so životomso životom dosťživotom dosť neponáhľanikto sa so životomsa so životom dosťso životom dosť neponáhľanikto sa so životom dosťsa so životom dosť neponáhľa

Liturgia nie je nejaká nadstavba či doplnok, liturgia je súzvuk môjho života so životom Cirkvi, so životom ľudí ako celku.Nepátraj, čo bude potom, nehľaď na svet s nechuťou, kto sa zmieril so životom, zmieri sa aj so smrťou.Nikto nie je dosť múdry, ani dosť dobrý nato, aby mu bola zverená neobmedzená moc.Príručky majú isté použitie, ale nesmú sa zamieňať so životom.Buďme oázou, kde sú ľudia nadšení životom, každým životom, aj životom, ktorý stojí veľmi veľa námahy.Nemáme právo byť nespokojní so životom. Ak sme s ním nespokojní, dokazujeme tým len to, že máme dôvod byť nespokojní sami so sebou.