Nik z nás síce nie je dokonalý, ale každý je schopný žiť ako skutočne milujúci človek. (Niečo nové pre život, Dobrá kniha, Trnava 2006)


nik-z-nás-sí-nie-dokonalý-ale-každý-schopný-žiť-ako-skutočne-milujú-človek-niečo-nové-pre-život-dobrá-kniha-trnava-2006
miroslav schlesingerniknssíceniedokonalýalekaždýschopnýžiťakoskutočnemilujúcičlovekniečonovépreživotdobrknihatrnava2006nik zz násnás sícesíce nienie jeje dokonalýale každýkaždý jeje schopnýschopný žiťžiť akoako skutočneskutočne milujúcimilujúci človek(niečo novénové prepre životdobrá knihatrnava 2006)nik z nász nás sícenás síce niesíce nie jenie je dokonalýale každý jekaždý je schopnýje schopný žiťschopný žiť akožiť ako skutočneako skutočne milujúciskutočne milujúci človek(niečo nové prenové pre životnik z nás sícez nás síce nienás síce nie jesíce nie je dokonalýale každý je schopnýkaždý je schopný žiťje schopný žiť akoschopný žiť ako skutočnežiť ako skutočne milujúciako skutočne milujúci človek(niečo nové pre životnik z nás síce niez nás síce nie jenás síce nie je dokonalýale každý je schopný žiťkaždý je schopný žiť akoje schopný žiť ako skutočneschopný žiť ako skutočne milujúcižiť ako skutočne milujúci človek

Nik z nás síce nie je dokonalý, ale každý je schopný žiť ako skutočne milujúci človek.Nikto z nás nie je natoľko múdry, že by z času na čas nepotreboval poradiť.(Niečo nové pre život, Dobrá kniha, Trnava 2006)Človek nemá hľadať niečo,čo už našiel, ale uvedomiť si, že už to má... a následne podľa toho aj žiť. (Niečo nové pre život, Dobrá kniha, Trnava 2006)Najhoršie klamstvo je od priateľa, lebo to dokáže aj zabiť. (Niečo nové pre život, Dobrá kniha, Trnava 2006)Buď žijeme, alebo zomierame štýlom života, aký sme si zvolili. (Niečo nové pre život, Dobrá kniha, Trnava 2006)Každý deň skončí niečo, pre čo je človek smutný, ale každý deň sa zrodí niečo, pre čo je hodno žiť a zápasiť.