Niet nič nebezpečnejšieho ako zväzovať svoj osud s osudom ženy len zato, že je prekrásna a mladá.


niet-č-nebezpečnejšieho-ako-zväzovať-svoj-osud-s-osudom-ženy-len-zato-že-prekrásna-a-mladá
vissarion grigorjevič bělinskijnietničnebezpečnejiehoakozväzovaťsvojosudosudomženylenzatožeprekrsnamladniet ničnič nebezpečnejšiehonebezpečnejšieho akoako zväzovaťzväzovať svojsvoj osudosud ss osudomosudom ženyženy lenlen zatoje prekrásnaniet nič nebezpečnejšiehonič nebezpečnejšieho akonebezpečnejšieho ako zväzovaťako zväzovať svojzväzovať svoj osudsvoj osud sosud s osudoms osudom ženyosudom ženy lenženy len zatože je prekrásnaprekrásna a mladániet nič nebezpečnejšieho akonič nebezpečnejšieho ako zväzovaťnebezpečnejšieho ako zväzovať svojako zväzovať svoj osudzväzovať svoj osud ssvoj osud s osudomosud s osudom ženys osudom ženy lenosudom ženy len zatoje prekrásna a mladániet nič nebezpečnejšieho ako zväzovaťnič nebezpečnejšieho ako zväzovať svojnebezpečnejšieho ako zväzovať svoj osudako zväzovať svoj osud szväzovať svoj osud s osudomsvoj osud s osudom ženyosud s osudom ženy lens osudom ženy len zatože je prekrásna a mladá

V živote ženy poznáme sedem období: 1. batoľa, 2. dievčatko, 3. slečna, 4. mladá žena, 5. mladá žena, 6. mladá žena, 7. mladá žena.Tak je to aj s osudom, ukazuje svoju moc tam kde niet ochrannej sily svojou zúrivosťou doráža tam kde vie, že niet hrádzi a hradieb ktoré by ju skrotili.Choďte mi s osudom! Politika je osud!Na ceste za šťastím neprekáža nič nebezpečnejšieho ako pýcha a zlosť.Niet divu, že ženy nemajú na nič čas. Pozrite sa len na tie ich malinké hodinky!Krásne ženy majú vždy u mužov väčší úspech ako ženy múdre. Len veľmi málo mužov totiž je slepých, ale zato veľa hlúpych.