Nie je nič hlúpejšieho ako hlúpy smiech.


nie-č-hlúpejšieho-ako-hlúpy-smiech
marcus valerius martialisnieničhlúpejiehoakohlúpysmiechnie jenič hlúpejšiehohlúpejšieho akoako hlúpyhlúpy smiechnie je ničje nič hlúpejšiehonič hlúpejšieho akohlúpejšieho ako hlúpyako hlúpy smiechnie je nič hlúpejšiehoje nič hlúpejšieho akonič hlúpejšieho ako hlúpyhlúpejšieho ako hlúpy smiechnie je nič hlúpejšieho akoje nič hlúpejšieho ako hlúpynič hlúpejšieho ako hlúpy smiech

Nič nie je také hlúpe, ako hlúpy smiech.Nič nie je také nebezpečné, ako hlúpy priateľ: to je potom lepšie mať múdreho nepriateľa.Smiech nikdy nie je pre nič za nič, možno iba u šialených ľudí. Smích nikdy není pronic a zanic, snad jen u šílených lidí. (čes.)Niet hlúpejšieho želania, ako chcieť byť vždy najšikovnejší zo všetkých.Hlúpy ľudia mi nie sú ta podivní ako tí, ktorí majú myšlienky dlhé.Nič nie je nudnejšie ako zložitá duša a nič nie je napínavejšie ako jednoduchá duša.