Neskúsený človek vždy milujem toho, kto nemá chuť jeho lásku opätovať.


neskúsený-človek-vždy-milujem-toho-kto-nemá-chuť-jeho-lásku-opätovať
robert desnosneskúsenýčlovekvždymilujemtohoktonemchuťjeholskuopätovaťneskúsený človekčlovek vždyvždy milujemmilujem tohokto nemánemá chuťchuť jehojeho láskulásku opätovaťneskúsený človek vždyčlovek vždy milujemvždy milujem tohokto nemá chuťnemá chuť jehochuť jeho láskujeho lásku opätovaťneskúsený človek vždy milujemčlovek vždy milujem tohokto nemá chuť jehonemá chuť jeho láskuchuť jeho lásku opätovaťneskúsený človek vždy milujem tohokto nemá chuť jeho láskunemá chuť jeho lásku opätovať

Nikto, kto zažil čo aj letmé stretnutie so satanovou zlomyseľnosťou, nemá chuť stať sa jeho priateľom.Dobrák je vždy neskúsený.Keď som si prečítal jeho verše, povedal som, že vzdelaný človek sa musí vždy ovládnuť, keď dostane chuť písať.Povedal som, keď som uvidel tie jeho verše, že sa vzdelaný človek musí vždy ovládnuť, keď ho chití chuť písať.Kto nemá rád ľudí, pre toho nemá zmysel žiť.Kto veľa hovorí, zriedka uskutočňuje svoje slová. Múdry človek sa vždy bojí, aby jeho slová nepredstihovali jeho skutky.