Najdlhšia cesta človeka je cesta do svojho vnútra.


najdlhšia-cesta-človeka-cesta-do-svojho-vnútra
dag hammarskjöldnajdlhiacestačlovekadosvojhovnútranajdlhšia cestacesta človekačloveka jeje cestacesta dodo svojhosvojho vnútranajdlhšia cesta človekacesta človeka ječloveka je cestaje cesta docesta do svojhodo svojho vnútranajdlhšia cesta človeka jecesta človeka je cestačloveka je cesta doje cesta do svojhocesta do svojho vnútranajdlhšia cesta človeka je cestacesta človeka je cesta dočloveka je cesta do svojhoje cesta do svojho vnútra

Diplomacia je najdlhšia cesta od jedného bodu k druhému.Sú tri cesty k získaniu múdrosti. Prvá je cesta skúseností, ta je najťažšia. Druhá cesta je napodobňovania. To je cesta najľahšia. Tretia cesta je cestou premýšľania. Tá je najušľachtilejšia.Múdrosť možno dosiahnuť : 1. skúsenosťou to je cesta najťažšia 2. napodobňovaním to je cesta najľahšia 3.premyslanim to je cesta najušľachtilejšia.Múdrosť možno dosiahnuť skúsenosťou, to je cesta najťažšia, napodobňovaním, to je cesta najľahšia, premýšľaním, to je cesta najušľachtilejšia.Cesta k pravde je každodenná cesta k dokonalosti...Cestu celého života vrúbia osoby. Nie je to cesta púšťou. Je to cesta medzi nespočetnými ľudskými bytosťami a človek ňou prechádza najčastejšie bez poznania ich skrytých bohatstiev.