Myšlienková inteligencia nie je ničím bez inteligencie srdca.


myšlienková-inteligencia-nie-čím-bez-inteligencie-srdca
romain rollandmylienkovinteligencianieničímbezinteligenciesrdcamyšlienková inteligenciainteligencia nienie jeje ničímničím bezbez inteligencieinteligencie srdcamyšlienková inteligencia nieinteligencia nie jenie je ničímje ničím bezničím bez inteligenciebez inteligencie srdcamyšlienková inteligencia nie jeinteligencia nie je ničímnie je ničím bezje ničím bez inteligencieničím bez inteligencie srdcamyšlienková inteligencia nie je ničíminteligencia nie je ničím beznie je ničím bez inteligencieje ničím bez inteligencie srdca

Umenie bez cvičenia a cvičenie bez umenia nie je ničím.Myšlienková neschopnosť odsudzuje niektorých na to, aby nenávideli bez akéhokoľvek zamerania.Život bez priateľstva nie je ničím.Absolútne nič nemôže byť nejakýmspôsobom vykúzlené, pretože všetko je už tu. Len je potrebné odhaliťSkutočnosť. Nespoliehaj sa len na svojuhlavu, privítaj Milosť do svojho srdca. Keď tvoja myseľ znovu vstúpi do tvojho srdca, už nie si ďalej držiteľ identity. Nie je potrebné zostavovať imigračnú tabuľu pre myšlienky a pocity. Staneš sa krajinou bez mena, bez prekážok – bez limitov. Ako priestor, si nekonečný, kompletný, nemerateľný. Bez snahy zotrvaj vo svojom pokoji. Tichý v šírom oceáne Bytia. Za každou potrebou či túžbou. Dokonale uspokojený v jedinom požehnanom Bytí.Zdravie nie je všetkým, ale bez zdravia je všetko ničím.Človek je živočích používajúci nástroje. Bez nástrojiv nie je ničím, s nástrojmi je všetkým.