Muž sa žení, preto, že sa nudí, žena sa vydáva, preto, že je zvedavá. Obaja sa sklamú.


muž-ží-preto-že-nudí-žena-vydáva-preto-že-zvedavá-obaja-sklamú
oscar wildemužženípretoženudíženavydvazvedavobajasklamúmuž sasa nudížena sasa vydávaje zvedaváobaja sasa sklamúmuž sa ženíže sa nudížena sa vydávaže je zvedaváobaja sa sklamú

Muži sa ženia preto, že sú unavení. Ženy sa vydávajú preto, že sú zvedavé a túžia po nových zážitkoch. A tak sa teda obaja sklamú.Muž se žení, protože se nudí, žena se vdává, protože je zvědavá. Oba dva se zklamou.Muž, ktorý príliš miluje ženy, nie je neverný preto, že túži po opaku, ale preto, že nenachádza na svete tu jedinú ženu, čo by sa podobala obrazu, ktorý si o žene vytvoril.Človek sa neutopí preto, lebo sa ponorí, ale preto, že zostane pod vodou.Bolo by omylom domnievať sa, že sa ženy krášlia preto, aby sa páčili mužom. Robia to preto, aby vzbudili závisť u iných žien.Ak bude ľudstvo aj naďalej žiť, nebude to jednoducho preto, že sa zrodilo, ale preto, že chce v živote pokračovať.