Mojou matkou a mojimi bratmi sú tí, čo počúvajú Božie slovo a uskutočňujú ho. (8,21)


mojou-matkou-a-mojimi-bratmi-sú-tí-čo-počúvajú-božie-slovo-a-uskutočňujú-ho-821
ježíš kristusmojoumatkoumojimibratmičopočúvajúbožieslovouskutočňujúho821mojou matkoumojimi bratmibratmi súčo počúvajúpočúvajú božiebožie slovouskutočňujú homatkou a mojimia mojimi bratmimojimi bratmi súbratmi sú tíčo počúvajú božiepočúvajú božie slovoslovo a uskutočňujúa uskutočňujú homojou matkou a mojimimatkou a mojimi bratmia mojimi bratmi súmojimi bratmi sú tíčo počúvajú božie slovobožie slovo a uskutočňujúslovo a uskutočňujú homojou matkou a mojimi bratmimatkou a mojimi bratmi súa mojimi bratmi sú típočúvajú božie slovo a uskutočňujúbožie slovo a uskutočňujú ho

Sú len tri druhy ľudí: jedni našli Boha a slúžia mu - tí ľudia sú rozumní a šťastní. Druhí ho nenašli a ani ho nehľadajú - tí sú nerozumní a nešťastní. Tretí ho nenašli, ale hľadajú ho - títo ľudia sú rozumní, ale ešte nešťastní.Ľudia nie sú rovnakí ani v najhlbších hlbinách duše. Každý je jedinečný, úplne iný než ostatní a v Cirkvi ho s inými spája len Božie slovo.Jeho hlas má silu, a pritom mäkkosť; zbavuje ťa strachu, dvíha k večnej harmónii. Počúvaš v ňom Božie slovo a zrazu vieš, všetko sa vyvinie, ako sa vyvinúť má. A čo je zlé zapadne, a čo je dobré, bude prijaté.Tým, že veríme a že sa viere oddávame, naozaj dávame odpoveď na Božie slovo a ono nepadá do prázdna, ale svojimi plodmi sa vracia k tomu, kto ho vyslovil.Každý vie, ako veľmi vladára ctí, keď drží dané slovo, žije pravdovravne a bez úskokov. Naša dnešná skúsenosť nás však učí niečo iné: veľké veci dosiahli práve tí, čo o dané slovo nedbali a prefíkanosťou si dokázali opantať ľudí a nakoniec premohli tých, čo si zakladali na svedomitosti.