Milovať znamená darovať seba.


milovať-znamená-darovať-seba
jean anouilhmilovaťznamendarovaťsebamilovať znamenáznamená darovaťdarovať sebamilovať znamená darovaťznamená darovať sebamilovať znamená darovať seba

Milovať znamená preceniť sám seba.Milovať znamená zabudnúť sám na seba.Milovať znamená nájsť svoje bohatstvo mimo seba.Milovať znamená získať seba samého v blížnom.Milovať znamená dať všetko a pridať seba samého.Kto miluje, ten chce darovať seba samého.