Manželstvo sa pozná po smrti.


manželstvo-pozná-po-smrti
ján buzássymanželstvopoznposmrtimanželstvo sasa poznápozná popo smrtimanželstvo sa poznása pozná popozná po smrtimanželstvo sa pozná posa pozná po smrtimanželstvo sa pozná po smrti

Velký politik se pozná podle toho, že jeho myšlenky žijí i po jeho smrti anebo po jeho porážce.Veľký politik sa pozná podľa toho, či jeho myšlienky žijú aj po jeho smrti alebo jeho porážke.Aj veľkí ľudia bývajú do smrti malí, dorastajú po smrti.Po smrti prichádza sláva neskoro; S krížikom po funuse.Ctižiadosť: Neodolateľná túžba po tom, aby nás nepriatelia za živa hanobili a aby sa nám priatelia po smrti vysmievali.Manželstvo prichádza po láske, ako dym po plameni.