Malé zdvorilosti osladzujú život; väčšie ho zušľachťujú.


malé-zdvorilosti-osladzujú-život-väčšie-ho-zušľachťujú
christian nestell boveemalézdvorilostiosladzujúživotväčiehozuľachťujúmalé zdvorilostizdvorilosti osladzujúosladzujú životväčšie hoho zušľachťujúmalé zdvorilosti osladzujúzdvorilosti osladzujú životväčšie ho zušľachťujúmalé zdvorilosti osladzujú život

Malé nepríjemnosti, ktoré nám denne strpčujú život, musíme vnímať ako skúšku našich síl pre nepríjemnosti väčšie, aby sme v našom šťastí nezmľandraveli.Život je: šanca - využi ju; krása - obdivuj ju; blaženosť - užívaj ju; sen - uskutočni ho; výzva - príjmi ju; povinnosť - naplň ju; hra - hraj ju; láska - poteš sa ňou; splň ho; smútok - prekonaj ho; hymna - spievaj ju; boj - príjmi ho; šťastie - zaslúž si ho; život - bráň ho.Život v predstavách si vyžaduje rovnaké množstvo kyslíka a pôsobí rovnaké, ak nie väčšie napätie ako život skutočný.Ak sa túžba po peniazoch neobmedzuje nasýtením, je oveľa horšia ako najväčšia chudoba, lebo väčšie túžby spôsobujú väčšie potreby.Ak máme biedny život, ťažko ho nesieme; ak máme život šťastný, je pre nás hrozné ho stratiť a tak to vyjde narovnako.Šťastie je malé, obyčajné a nenápadné a mnohí ho prehliadnú.