Múdry človek všetko spozoruje, hlupák sa ku všetkému vyjadrí.


múdry-človek-všetko-spozoruje-hlupák-ku-všetkému-vyjadrí
heinrich heinemúdryčlovekvetkospozorujehlupkkuvetkémuvyjadrímúdry človekčlovek všetkovšetko spozorujehlupák sasa kuku všetkémuvšetkému vyjadrímúdry človek všetkočlovek všetko spozorujehlupák sa kusa ku všetkémuku všetkému vyjadrímúdry človek všetko spozorujehlupák sa ku všetkémusa ku všetkému vyjadríhlupák sa ku všetkému vyjadrí

Múdry človek vládne nad duchom, hlupák mu slúži.Múdry človek má múdrosť v srdci, hlupák na jazyku.Múdry je ten, kto sa všetkému čuduje.Génius a hlupák rozumejú všetkému lepšie, ako tí druhí.Hlupák dokáže počas jednej hodiny dať viac otázok, ako múdry človek dať odpovede za celý život.Múdry svoje rozhodnutie bez vážneho dôvodu nemení, hlupák sa mení ako mesiac.