Láska, ktorá sa konkrétne neprejavuje, nie je láska.


láska-ktorá-konkrétne-neprejavuje-nie-láska
ricarda huchlskaktorkonkrétneneprejavujenielskaktorá sasa konkrétnekonkrétne neprejavujenie jeje láskaktorá sa konkrétnesa konkrétne neprejavujenie je láskaktorá sa konkrétne neprejavuje

Láska, ktorá šetrí, nie je pravá láska.Láska, ktorá končí so zlomeným srdcom je na tom lepšie, ako láska, ktorá končí so zlomenou čeľusťou.Láska, ktorá sa bojí odriekania, ešte nie je pravá.Zmyselná láska je láska, ktorá jedine má zmysel.Láska je rozkoš, ktorá sa mení na bolesť, ak nie je opätovaná.Láska, ktorá začne kalkulovať, nie je už viac láskou.