Kto je dokonalý v láske, je dokonalý v duchovnom živote.


kto-dokonalý-v-láske-dokonalý-v-duchovnom-živote
svatý tomáš akvinskýktodokonalýlskeduchovnomživotekto jeje dokonalýdokonalý vv láskeje dokonalýdokonalý vv duchovnomduchovnom životekto je dokonalýje dokonalý vdokonalý v láskeje dokonalý vdokonalý v duchovnomv duchovnom životekto je dokonalý vje dokonalý v láskeje dokonalý v duchovnomdokonalý v duchovnom životekto je dokonalý v láskeje dokonalý v duchovnom živote

Náš život je úsilie a práca; dokonalý oddych nás očakáva až v hrobe.V prírode i v duchovnom živote sa najväčšie zmeny neodohrajú razom, ale postupne a nebadateľne.Pevne verím, že monogamia je dokonalý stav civilizovaného človeka.Úplne dokonalý človek by bol nepotrebný.Pripraviť nás na dokonalý život je úloha, ktorú má vykonať výchova.Milujúci človek nemusí byť dokonalý, iba ľudský.