Kto je dobrý, verí v dobro, lebo ho vie tvoriť v iných.


kto-dobrý-verí-v-dobro-lebo-ho-vie-tvoriť-v-iných
lev nikolajevič tolstojktodobrýverídobrolebohovietvoriťinýchkto jeje dobrýverí vv dobrolebo hoho vievie tvoriťtvoriť vv inýchkto je dobrýverí v dobrolebo ho vieho vie tvoriťvie tvoriť vtvoriť v inýchlebo ho vie tvoriťho vie tvoriť vvie tvoriť v inýchlebo ho vie tvoriť vho vie tvoriť v iných

Človek býva zriedka kedy celkovo dobrý alebo celkovo zlý. Väčšinou je Kto verí v ľudskú dobrotu, dokáže ju v ľuďoch prebudiť.Priateľstvo je tak potrebné ako ľudskosť sama. A šťastný je, kto ho nájde, lebo vie, že už nie je sám.Dobro v slovách vytvorí dôveru, dobro v myslení hĺbku, dobro pri rozdávaní lásku.Kto vie obstáť vo veľkých i malých veciach, zostane v mysliach ľudí vládcom, kto vie obstáť vo veľkých veciach, no v malých veciach zlyhá, zostane v mysliach ľudí vládcom, kto vie obstáť v malých veciach, no vo veľkých veciach zlyhá - veru som nepočul, že by po takom vládcovi zostala vôbec spomienka.Oveľa väčšiu zásluhu má ten, kto verí bez toho, žeby videl, než ten, kto vidiac verí.