Konflikty s okolím sú zdrojom deštruktívnej energie. Táto energia je spôsobilá zničiť človeka, spoločnosť, aj celú krajinu.


konflikty-s-okolím-sú-zdrojom-deštruktívnej-energie-táto-energia-spôsobilá-zničiť-človeka-spoločnosť-aj-celú-krajinu
a. lorinckonfliktyokolímzdrojomdetruktívnejenergiettoenergiaspôsobilzničiťčlovekaspoločnosťajcelúkrajinukonflikty ss okolímokolím súsú zdrojomzdrojom deštruktívnejdeštruktívnej energietáto energiaenergia jeje spôsobiláspôsobilá zničiťzničiť človekaaj celúcelú krajinukonflikty s okolíms okolím súokolím sú zdrojomsú zdrojom deštruktívnejzdrojom deštruktívnej energietáto energia jeenergia je spôsobiláje spôsobilá zničiťspôsobilá zničiť človekaaj celú krajinukonflikty s okolím sús okolím sú zdrojomokolím sú zdrojom deštruktívnejsú zdrojom deštruktívnej energietáto energia je spôsobiláenergia je spôsobilá zničiťje spôsobilá zničiť človekakonflikty s okolím sú zdrojoms okolím sú zdrojom deštruktívnejokolím sú zdrojom deštruktívnej energietáto energia je spôsobilá zničiťenergia je spôsobilá zničiť človeka

Jediným skutočným bohatstvom človeka je jeho osobnosť. Môže mu byť tým najhlavnejším zdrojom životného šťastia: ak je zdravá a harmonická, ak jej konflikty s okolitým svetom sú plodné, vedie ho bezpečne v činoch i v myslení.Pomocou energie, pozornosti, sebakontroly a sebaovládania si múdry človek vytvorí ostrov, ktorý ani povodeň nedokáže zničiť.Človek môže v sebe zničiť všetko, lásku, nenávisť, vieru a dokonca aj pochybnosť; ale pokiaľ lipne na živote, nemôže zničiť horúčku.Sú ľudia, ktorí sa radšej pokúsia novú realitu zničiť, než by zmenili svoju mapu. Tieto osoby potom bohužiaľ často vydávajú viac energie na obranu svojho zastaraného svetonázoru, než by pôvodne potrebovali na jeho prehodnotenie.V Eucharistii sa stávame jedným telom nielen medzi sebou navzájom, ale stávame sa Kristovým telom pre svet. Kto je preniknutý Eucharistiou, tomu nemôžu byť tento svet, táto spoločnosť ani táto doba ľahostajné.Zlato je jediná sila, pred ktorou sa táto spoločnosť skloní.