Hroby slobody sú kolískami budúcnosti.


hroby-slobody-sú-kolískami-budúcnosti
adam mickiewiczhrobyslobodykolískamibudúcnostihroby slobodyslobody súsú kolískamikolískami budúcnostihroby slobody súslobody sú kolískamisú kolískami budúcnostihroby slobody sú kolískamislobody sú kolískami budúcnostihroby slobody sú kolískami budúcnosti

Dokiaľ sa budeme držať karikatúry slobody, totiž slobody vnútorne a duševne sa zničiť, budú nezmeneným spôsobom pokračovať aj vonkajšie účinky takto skreslenej slobody.Najlepšou nádejou našej slobody je rozšírenie slobody do celého sveta.Peniaze, ktoré vlastníme, sú nástrojom slobody, tie, za ktorými sa pachtíme, sú nástrojom zotročenia.Niet spravodlivosti bez slobody a ľudské práva nemôžu existovať bez slobody.Najšťastnejší otroci sú najrozhorčenejšími nepriateľmi slobody.Šťastní otroci sú najväčší nepriatelia slobody.