Génius je človek, ktorý má talent a húževnatosť človeka, ktorý nemá talent.


génius-človek-ktorý-má-talent-a-húževnatosť-človeka-ktorý-nemá-talent
gabriel laubgéniusčlovekktorýmtalenthúževnatosťčlovekanemtalentgénius jeje človekktorý mámá talenthúževnatosť človekaktorý nemánemá talentgénius je človekktorý má talenttalent a húževnatosťa húževnatosť človekaktorý nemá talentmá talent a húževnatosťtalent a húževnatosť človekaktorý má talent a húževnatosťmá talent a húževnatosť človeka

Diagnóza: Talent, ktorý je veľmi vyvinutý u lekárov, a ktorý spočíva v schopnosti odhadnúť veľkosť pacientovho bankového konta tak, aby bolo možné určiť, ako dlho má zostať chorý.Talent využíva príležitostí. Génius ju vytvára.Nepostačuje šťastie, že máme talent, treba mať aj talent pre šťastie.Každý človek má tri druhy charakteru - jeden, ktorý vystavuje ostatným, druhý, ktorý skutočne má, a tretí je ten, ktorý si myslí, že má.Spisovateľ sa musí rozhodnúť buď pre talent, alebo pre peniaze. Keď vám talent dopomôže k peniazom, v tej chvíli vám peniaze odpomôžu od talentu.Šťastie na talent nestačí. Treba mať aj talent na šťastie.