Chcel by som raz v živote zarobiť toľko peňazí, aby som si mohol dovoliť žiť tak, ako žijem.


chcel-by-som-raz-v-živote-zarobiť-toľko-peňazí-aby-som-mohol-dovoliť-žiť-tak-ako-žijem
peter ustinovchcelbysomrazživotezarobiťtoľkopeňazíabymoholdovoliťžiťtakakožijemchcel byby somsom razraz vv životeživote zarobiťzarobiť toľkotoľko peňazíaby somsom sisi moholmohol dovoliťdovoliť žiťžiť takako žijemchcel by somby som razsom raz vraz v životev živote zarobiťživote zarobiť toľkozarobiť toľko peňazíaby som sisom si moholsi mohol dovoliťmohol dovoliť žiťdovoliť žiť takchcel by som razby som raz vsom raz v životeraz v živote zarobiťv živote zarobiť toľkoživote zarobiť toľko peňazíaby som si moholsom si mohol dovoliťsi mohol dovoliť žiťmohol dovoliť žiť takchcel by som raz vby som raz v životesom raz v živote zarobiťraz v živote zarobiť toľkov živote zarobiť toľko peňazíaby som si mohol dovoliťsom si mohol dovoliť žiťsi mohol dovoliť žiť tak

Keby som si mohol vybrať, chcel by som prežiť tento život ešte raz od začiatku; žiadal by som len právo, ktoré prislúcha spisovateľom: opraviť v druhom vydaní chyby prvého.Chcel by som žiť ako chudobný človek s hromadou peňazí.O živote - Aj by som líšku chytil, čo mi kury dlávi, aj by som drábom zrazil ten hrebienok z hlavy, aj by som Maru objal večer na rúbaní, aj by som pána opľul, že tak pyšne gáni, aj by som nahlas húkol, že ma bolí v duši, aj by som ženu zmlátil, že tak hlúpo čuší, aj by som vyskočil až do samého neba, aj by som odvážny bol, keby som sa nebál.Chcel by som raz v živote napísať knihu, ktorá by bola taká dobrá a silná, že by upútala človeka postihnutého zápalom okostice.Hovorím pravdu, nie toľko, ako by som chcel, ale toľko, koľko sa odvážim. Čím som starší, odvážim sa vždy o trošku viac.Zmenil by som novinárov... Ak by som mohol, určite by som začal pracovať na tom, aby v médiách pracovali ľudia, ktorí majú kvalitné vzdelanie a sú v spoločnosti rešpektovaní - v záujme dôveryhodnosti.