Bojuj mužne, utrpenie znášaj trpezlivo.


bojuj-mužne-utrpenie-znášaj-trpezlivo
tomáš kempenskýbojujmužneutrpenieznajtrpezlivobojuj mužneutrpenie znášajznášaj trpezlivoutrpenie znášaj trpezlivo

Každý kríž, ktorý ťa nájde, znášaj trpezlivo a z lásky k Bohu. V tom je veľká, ale málo chápaná pravda o duchovnom živote.Z úprimného srdca ťa prosím, trpezlivo znášaj všetko, čo je v tvojom srdci nedoriešené, a skús milovať otázky ako zamknuté komnaty, ako knihy napísané v celkom cudzom jazyku. Nehľadaj odpovede, ktoré ti nie je súdené poznať, lebo by si ich nevedel prežiť. A zmyslom života je prežiť všetko. Prežívaj teraz otázky.Ženy znášajú utrpenie lepšie ako muži; len utrpenie lásky horšie.Nádej nemusí byť optimistická. Trpezlivo hodnotí ťažkosti, odhaduje situáciu. Neverí a neočakáva, že zázrak stvorí raj na zemi, že technika a medicína, veda a ľudská moc raz odstránia utrpenie a smrť Nádej stavia na Boha, je zakotvená v Kristovi. Dúfa v ,Boha od BohaMiluj otca dobrého, znášaj zlého.Ježišovo utrpenie končí radosťou jeho vzkriesenia. Keď teda cítime vo svojom srdci Kristovo utrpenie, pamätajme, že musí prísť vzkriesenie, musí zasvietiť radosť Veľkej noci.