Boh je radosť. Preto si postavil slnko pred svoj dom.


boh-radosť-preto-postavil-slnko-pred-svoj-dom
františek z assisibohradosťpretopostavilslnkopredsvojdomboh jeje radosťpreto sisi postavilpostavil slnkoslnko predpred svojsvoj domboh je radosťpreto si postavilsi postavil slnkopostavil slnko predslnko pred svojpred svoj dompreto si postavil slnkosi postavil slnko predpostavil slnko pred svojslnko pred svoj dompreto si postavil slnko predsi postavil slnko pred svojpostavil slnko pred svoj dom

Utekať pred životnou situáciou, do ktorej nás Boh postavil, znamená utekať pred svojím šťastím.Jednoduchosť srdca vzbudzuje smäd po absolútne. To znamená, že nás upriamuje na absolútno, i keď žijeme vo svete, do ktorého nás Boh postavil. Neutekáme pritom pred protivenstvami ani pred hranicami našej prirodzenosti a povahy, len zostávame zameraní na absolútno. Všetko usporadúvame podľa toho, čo stanovil Boh.Ak niekto napíše lepšiu knihu, povie lepšiu kázeň alebo urobí lepšiu pascu na myši ako jeho sused, aj keby si postavil dom v lesoch, svet si vyšliape chodník k jeho dverám.Spisovateľ je ako žena ľahkých mravoch. Prečo píše? Spočiatku preto, že mu to spôsobuje radosť, neskôr preto, aby urobil radosť iným - a nakoniec pre peniaze.Radosť je modlitba, radosť je sila, radosť je láska, radosť je z lásky upletená sieť, do ktorej sa dajú chytiť duše. Boh miluje radostného darcu. Ten, kto dáva s radosťou, dáva najviac.Boh zosiela svoj dážď na všetkých, ale veriaci sa pred ním niekedy schovávajú do kostola.