Boh je ďaleko len pre tých, ktorí v neho neveria.


boh-ďaleko-len-pre-tých-ktorí-v-neho-neveria
žarko petanbohďalekolenpretýchktorínehoneveriaboh jeje ďalekoďaleko lenlen prepre týchktorí vv nehoneho neveriaboh je ďalekoje ďaleko lenďaleko len prelen pre týchktorí v nehov neho neveriaboh je ďaleko lenje ďaleko len preďaleko len pre týchktorí v neho neveriaboh je ďaleko len preje ďaleko len pre tých

Pre tých ktorý veria v Boha, je vysvetľovanie zbytočné. Pre tých, ktorí v Boha neveria, nie je možné vysvetlenie.Život je tragédiou pre tých, ktorí cítia a komédiou pre tých, ktorí rozmýšľajú.Život je komédia pre tých, ktorí myslia a tragédia pre tých, ktorí cítia.Peniaze sa odlišujú od auta alebo od milenky tým, že sú rovnako dôležité pre tých, ktorí ich majú, aj pre tých, ktorí ich nemajú.Cením si odvahu tých, ktorí pre ňu môžu všetko stratiť a tvrdohlavosť tých, ktorí ňou nemôžu nič získať.Boh existuje pre toho, kto v neho verí.