Ak spravodlivosť protirečí nášmu životu, je lepšie ju priznať ako tajiť.


ak-spravodlivosť-protirečí-nášmu-životu-lepšie-ju-priznať-ako-tajiť
lev nikolajevič tolstojakspravodlivosťprotirečínmuživotulepiejupriznaťakotajiťak spravodlivosťspravodlivosť protirečíprotirečí nášmunášmu životuje lepšielepšie juju priznaťpriznať akoako tajiťak spravodlivosť protirečíspravodlivosť protirečí nášmuprotirečí nášmu životuje lepšie julepšie ju priznaťju priznať akopriznať ako tajiťak spravodlivosť protirečí nášmuspravodlivosť protirečí nášmu životuje lepšie ju priznaťlepšie ju priznať akoju priznať ako tajiťak spravodlivosť protirečí nášmu životuje lepšie ju priznať akolepšie ju priznať ako tajiť

Straty patria k nášmu životu práve tak, ako nálezy.Nášmu životu sa nič nevyrovná.Ten kto si protirečí, má viac šancí povedať občas pravdu ako druhý, ak je pravda na svete.Nádej je stav ducha, ktorý dáva zmysel nášmu životu.Náprava chýb dáva zmysel nášmu životu i práci.Človek nemôže žiť, ak nemá pred sebou niečo radostné. Najlepším podnetom ľudského života je zajtrajšia radosť. Spočiatku treba organizovať samú radosť, vyvolať ju k životu a postaviť ako reálnu vec.