Ak berieme ľudí takých, akí sú, robíme ich horšími. Ak s nimi zaobchádzame ako s takými, akí by mali byť, privádzame ich nakoniec tam, kde by mali byť.


ak-berieme-ľudí-takých-akí-sú-robíme-ich-horšími-ak-s-nimi-zaobchádzame-ako-s-takými-akí-by-mali-byť-privádzame-ich-nakoniec-tam-kde-by
johann wolfgang von goetheakberiemeľudítakýchakírobímeichhoríminimizaobchdzameakotakýmibymalibyťprivdzamenakoniectamkdebyťak beriemeberieme ľudíľudí takýchakí súrobíme ichich horšímiak ss niminimi zaobchádzamezaobchádzame akoako ss takýmiakí byby malimali byťprivádzame ichich nakoniecnakoniec tamkde byby malimali byťak berieme ľudíberieme ľudí takýchrobíme ich horšímiak s nimis nimi zaobchádzamenimi zaobchádzame akozaobchádzame ako sako s takýmiakí by maliby mali byťprivádzame ich nakoniecich nakoniec tamkde by maliby mali byť

Idealizmus je schopnosť vidieť ľudí takých, akými by mohli byť, keby neboli, akí sú.Mali by sme byť s Ním sami, nie s našimi knihami, myšlienkami a spomienkami. Mali by sme sa zbaviť všetkého a naplniť sa láskou: tichí, vyprázdnení, v očakávaní.Keď sa deň čo deň stretávame stále s tými istými ľuďmi, títo ľudia sa napokon stanú súčasťou nášho života. A keď sú už súčasťou nášho života, pomaly začnú chcieť meniť naše životy. A ak sa nesprávame podľa ich očakávaní, nahnevajú sa na nás. Lebo všetci majú presnú predstavu o tom, ako by mali žiť iní. Pritom im však vôbec neprekáža, že nevedia, ako by mali žiť oni sami.Tí, ktorí vychovávajú deti, by mali byť viac ctení ako tí, ktorí ich splodili, lebo rodičia im dali len život, vychovávatelia ich naučili umeniu žiť.Pravda, musíme brať mužov takých, akí sú, ale nesmieme sa s tým zmieriť.Ľudia by mali byť skromní. Najmä tí, s ktorými žijeme.