Aj malí ľudia sa vedia pozerať zvrchu.


aj-malí-ľudia-vedia-pozerať-zvrchu
milan hollýajmalíľudiavediapozeraťzvrchuaj malímalí ľudiaľudia sasa vediavedia pozeraťpozerať zvrchuaj malí ľudiamalí ľudia saľudia sa vediasa vedia pozeraťvedia pozerať zvrchuaj malí ľudia samalí ľudia sa vediaľudia sa vedia pozeraťsa vedia pozerať zvrchuaj malí ľudia sa vediamalí ľudia sa vedia pozeraťľudia sa vedia pozerať zvrchu

Turistika móda doby, každý kopec prelez, dobi! A tak aspoň trochu, môžeš na svet drahý pozerať sa zvrchu.Kto je už tak ďaleko, že spoznal hranice svojho rozumu, ten sa už na nikoho nebude pozerať zvrchu.Prečo by mali ľudia ísť do kina na zlé filmy, keď môžu zostať doma a pozerať sa zadarmo na zlú televíziu?Na to, čo vedia profesori, môže človek prísť aj sám. Tomu, čo vedia žiaci, sa musíme učiť.Niektorí hlupáci nielenže o svojej hlúposti vedia, ale vedia ju aj šikovne uplatniť.Inteligentní ľudia vedia, že sa dá veriť len polovici toho, čo počujú. Veľmi inteligentní vedia, ktorej polovici.