Život je zrodením k smrti.


Život-zrodením-k-smrti
carl gustav jungŽivotzrodenímsmrtiŽivot jeje zrodenímzrodením kk smrtiŽivot je zrodenímje zrodením kzrodením k smrtiŽivot je zrodením kje zrodením k smrtiŽivot je zrodením k smrti

Veľmi vážne sa natíska otázka odstrašujúceho účinku trestu smrti. [...] Hrá úlohu práve v oblasti likvidačnej vraždy. [...] Ani v roku 1993, keď sme boli prijímaní do Rady Európy, nás k zrušeniu trestu smrti nič nezaväzovalo. Európa dnes stojí pevne proti trestu smrti, preto nevidím možnosť skorého návratu k trestu smrti.Celý ľudský život nie je ničím iným ako putovaním k smrti.Nevidím žiadny význam petičnej akcie SNS za znovuzavedenie trestu smrti. Ide o vytĺkanie politického kapitálu, pretože absolútna väčšina spoločnosti je za trest smrti. Národná rada (NR SR) sa nemôže vrátiť k trestu smrti, pretože Slovensko je viazané protokolom k európskemu dohovoru. 'Ja vítam diskusiu o treste smrti, nakoniec verejnosť vie, že som zástancom tohto trestu, ale ja rešpektujem medzinárodné záväzky, ktoré Slovensko má.' Bavme sa o treste smrti vecne a nie na ulici.Život je doživotný trest smrti. - Život je kniha, ktorú môžeš čítať len raz.Statočnosť mieri k hviezdam, strach k smrti.Odvaha mieri k hviezdam, strach k smrti.