Ženy, ktoré neklesnú, sú tie, ktoré nikto nezvádzal.


Ženy-ktoré-neklesnú-sú-tie-ktoré-nikto-nezvádzal
dino serge pitigrilliŽenyktoréneklesnútieniktonezvdzalktoré neklesnúsú tiektoré niktonikto nezvádzalktoré nikto nezvádzal

Ženy, ktoré sú zvyknuté myslieť, sú tie, na ktoré muži nemyslia.U ženy neprežívame iba tie sklamania, ktoré nám ona pripraví, ale aj tie, ktoré pripravíme my jej.Sú ženy, ktoré predávajú svoje pôvaby, iné ich darujú; tie prvé si od nás dajú zaplatiť, tie druhé sa za nás vydajú.Ženy majú väčšie trápenie, než sú tie, pre ktoré práve plačú.Jediné hlúposti, ktoré ženy zaujímajú, sú tie, ku ktorým dávajú podnet.Váha ľudských vzťahov, ktoré sťažujú chôdzu, tie slzy, utrpenie, výčitky, radosti, všetko, čo človek každým svojím činom pohladí alebo čomu ublíži, to sú tie nespočetné zväzky, ktoré ho viažu k ostatným a pod ktorými oťažieva.