Ženu možno zároveň nenávidieť i milovať.


Ženu-možno-zároveň-nenávidieť-i-milovať
claude houghtonŽenumožnozroveňnenvidieťmilovaťŽenu možnomožno zároveňzároveň nenávidieťnenávidieť ii milovaťŽenu možno zároveňmožno zároveň nenávidieťzároveň nenávidieť inenávidieť i milovaťŽenu možno zároveň nenávidieťmožno zároveň nenávidieť izároveň nenávidieť i milovaťŽenu možno zároveň nenávidieť imožno zároveň nenávidieť i milovať

Láska je cnosť i vášeň zároveň. Milovať však nemožno z cnosti, ale iba z vášne.Možno som blázon, možno otrok, možno hlupák, ale poviem vám: v tomto živote som sa naučil jedinú vec, naučil som sa milovať. A neželám vám nič lepšie, ako vedieť milovať.Kristove účty nikdy nesedia. Vždy je zároveň príliš bohatý aj príliš chudobný, obdarený veľkou mocou aj bezmocný, aktívny aj pasívny. Je rovnako Boh i človek, hlava i telo a ako taký je mierou všetkých vecí a zároveň spochybňuje ostatné miery.Nenávidieť je niekedy väčšia rozkoš než milovať.Ľudia majú vždy viac presvedčivých dôvodov nenávidieť svojich blížnych ako ich milovať.Milovať, len milovať, to je slepá ulička. Človek má ešte vyššiu povinnosť ako len milovať. Možno je to tiež láska, ale aká rozdielna od iných.