Šťastný je človek, ktorý môže žiť svojmu koníčku.


Šťastný-človek-ktorý-môže-žiť-svojmu-koníčku
george bernard shawŠťastnýčlovekktorýmôžežiťsvojmukoníčkuŠťastný jeje človekktorý môžemôže žiťžiť svojmusvojmu koníčkuŠťastný je človekktorý môže žiťmôže žiť svojmužiť svojmu koníčkuktorý môže žiť svojmumôže žiť svojmu koníčkuktorý môže žiť svojmu koníčku

Človek, ktorý je pripravený kedykoľvek položiť svoj život za pravdu, je oveľa silnejší ako ten, koho sa všetci boja a kto má nad inými moc. - Človek, ktorý nevie byť šťastný doma, nebude šťastný nikde.Obetovať sa je zvyčajne ochotný človek, ktorý nedokáže dať zmysel svojmu životu ináč.Šťastný je ten, kto môže stráviť život medzi seberovnými a kľudne žiť vo svojom chudobnom domove bez strachu, bez závisti, bez predstierania, bez ambícií.Je určitým prejavom duševného snobizmu myslieť si, že človek môže byť šťastný bez peňazí.Človek sa môže cítiť šťastný s každou ženou, ak ju len obdivuje.Človek môže byť v láske šťastný len za predpokladu, že nie je pripútaný k manželskému jarmu.